top of page
MEDLEMSAVGIFTER 2022 - 2023

Betalas till:  Bankgiro 392-2622 eller Swish 123 197 36 43. Ange hela personnumret (10 siffror), ditt namn, och den tävlingslicens du väljer. Vänligen betala före den 1:a november 2022.

Nytt från säsongen 2022-2023 är att en tävlingslicens behövs för dig som vill spela i division I och II, distrikts- och förbundstävlingar samt motion och inbjudningstävlingar (till exempel Helsingborg Open). Det gäller för både juniorer och seniorer. Kostnaden för licensen ingår i din medlemsavgift. Tävlingslicensen är personlig och kan ändras om du vill byta nivå under säsongen.

Men_curling_-_1909_-_Ontario_Canada.jpg
MEDLEMSERBJUDANDE

Vi har rabbat hos vår sponsor Bergåse.

Se erbjudande.

Styrelsen 2022 - 2023

Ordförande, marknadsansvarig, ungdomsansvarig: Emma Pettersson

Vice ordförande, sekreterare: Sofie Chee Breschel

Byggnadsansvarig: Michael Flodman

Kassör: Josef Sümegi

Ledamot, senioransvarig: Lena Hallkvist

Revisor

Revisor: Stig Löf

Revisorersättare: Lars Gren

Tävlingskommitté

Lena Hallkvist (sammankallande)

Michael Flodman 

Sari Alm (HBG Open)

Kjell Haglund (HBG Open)

Emma Pettersson 

  

Ismakargrupp

Michael Flodman (sammankallande)

Anders Qvarnström 

Thomas Richter

Anna Timms

Lars Janerup 

Lunchcurling 65+

Emma Pettersson

Gun Remahl

Chris Remahl

Valberedning

Magnus Jeppson (sammankallande)

Gun Remahl

Karin S-Liljekvist

Representant i Sydsveriges Curlingförbund

Kjell Haglund (ordförande)

Anders Qvarnström (tävlingsansvarig)

Sven Ullstad (ekonomi)

Representant i Svenska Curlingförbundet

 

Emma Pettersson

Webb och sociala medier

Anna Timms (hemsida)

Sofie Chee Breschel

Sari Alm (Facebook, Instagram)

Juniorverksamhet

Sari Alm

Sven Ullstad

Elizabeth Danielsson

Thomas Richter

Seniorverksamhet

Lena Hallkvist (sammankallande)

Arbetsgrupp under bildande

bottom of page