top of page
MEDLEMSAVGIFTER 2023 - 2024

Betalas till:  Bankgiro 392-2622 eller Swish 123 197 36 43. Ange hela personnumret (10 siffror), ditt namn, och den tävlingslicens du väljer. Vänligen betala före den 1:a november 2023.

Nytt från säsongen 2022-2023 är att en tävlingslicens behövs för dig som vill spela i division I och II, distrikts- och förbundstävlingar samt motion och inbjudningstävlingar (till exempel Helsingborg Open). Det gäller för både juniorer och seniorer. Kostnaden för licensen ingår i din medlemsavgift. Tävlingslicensen är personlig och kan ändras om du vill byta nivå under säsongen.

Men_curling_-_1909_-_Ontario_Canada.jpg
MEDLEMSERBJUDANDE

Vi har rabbat hos vår sponsor Bergåse.

Se erbjudande.

Styrelsen 2023 - 2024

Ordförande, marknadsansvarig, kontaktmejl: Emma Pettersson

Vice ordförande, sekreterare: Sofie Chee Breschel

Byggnadsansvarig: Michael Flodman

Kassör: Josef Sümegi

Ledamot, tävlings och senioransvarig: Lena Hallkvist

Bokföring, assisterande kassör: Sven Ullstad

Revisor

Revisor: Stig Löf

Revisorersättare: Lars Gren

Tävlingskommitté

Lena Hallkvist (sammankallande)

Michael Flodman 

Sari Alm (HBG Open)

Kjell Haglund (HBG Open)

Emma Pettersson 

  

Ismakargrupp

Michael Flodman (sammankallande)

Anders Qvarnström 

Thomas Richter

Anna Timms

Lars Janerup 

Valberedning

Magnus Jeppson (sammankallande)

Gun Remahl

Licenshantering

Emma Pettersson

Representant i Sydsveriges Curlingförbund

Sven Ullstad (kassör)

Representant i Svenska Curlingförbundet

 

Emma Pettersson

Webb och sociala medier

Anna Timms (hemsida)

Lena Hallkvist

Sari Alm (Facebook, Instagram)

Juniorverksamhet

Sari Alm

Thomas Richter

bottom of page